User Rating:  / 2
PoorBest 

ЗАХВАЉУЈЕМ или ЗАХВАЉУЈЕМ СЕ?

Постоји једно „правило” које инсистира на прављењу разлике између захваљујем и захваљујем се:

Уколико нам неко, на пример, понуди чај, а ми не желимо да га попијемо, рећи ћемо: Захваљујем се. Обрнуто – ако желимо, рећи ћемо: Захваљујем (без се) и попити чај.

Према томе:
– уколико желите да некоме искажете захвалност, каже се – захваљујем.
– ако желите да на учтив начин одбијете понуђено, каже се – захваљујем се.

Свакодневне говорне ситуације показују да се подједнако често говори и једно и друго,без обзира на то да ли се жели исказати захвалност уз прихватање или уз одрицање. Норма нашег језика не поставља никакво ограничење у вези са употребом овог глагола, али даје препоруку.

У Речнику језичких недоумица, Клајн каже: „захвалити, захваљивати; не: захвалити се, захваљивати се, осим кад значи – одрећи се”.

Литература: Речник језичких недоумица, Иван Клајн

Милица и Анђелка Ћосић