slika baner 7f.png
User Rating:  / 1
PoorBest 

ИМПЕРАТИВ. Заповедни начин.

У свакодневном говору често примећујемо неправилно коришћење императива, и то у 2 случаја.
Грешке се најчешће појављују приликом коришћења глагола у 2. лицу једнине. Сигурно сте видели или чули да неко напише или каже: „Попи мало сока.“ или „Обри се, лепше ти стоји!“. Ако сте мислили да сте заслужили највишу оцену из правописа, грдно се варате!
Златно правила императива гласи:

  • Глаголи који у 1. лицу садашњег времена имају завршетак –ијем (као нпр. пијем, обријем), имаће Ј у сва три облика заповедниг начина: попиЈ, попиЈмо, попиЈте; обриЈ, обриЈмо, обриЈте.

Типични глаголи: биј, криј, лиј, шиј уз своје префиксе (нпр. избиј, сакриј, долиј, сашиј..).

  • Постоје и глаголи са гласом Ј у основи код којих облик императива зависи од дужине вокала који се налази испред тог слова Ј у садашњем времену. Две могућности:

- Ако је вокал кратак, заповедни начин ће се завршавати на –Ј, -ЈМО, -ЈТЕ (нпр. број, бројмо, бројте), као и крој, лај, продај, задај...
- Ако је вокал дуг, завршаваће се на –ЈУ, -ЈИМО, -ЈИТЕ (нпр. гаји, гајимо, гајите), као и таји, блеји, продаји(од продавати), задаји(од задавати)...

Свуда се чује СПОЈИ и ОСВОЈИ! Деца у вртићима, школама, па и кући чују ОДВОЈИ и ИЗБРОЈИ коцкице, ОБОЈИ тај цртеж. Данас, наградне игре на телевизијама, на радију, у новинама, на разним местима охрабрују људе са ОСВОЈИ! или ОСВОЈИТЕ!

Али НЕ! Ови облици императива се толико често чују да више и не звуче чудно, али не брзајте. Ово је неправилно. Друго лице императива, нпр. глагола освојити гласи ОСВОЈ, а не освоји. У множини ОСВОЈТЕ, а не освојите. Исто тако важи и за глаголе обој, изброј...

Анђела Рашић и Барбара Симић

.