User Rating:  / 1
PoorBest 

Проблем - Чехов

Чехов као зачетник модерне руске драме, прекинуо је дугогодишњу најснажнију традицију, која је била моралистичка и која се заснивала на друштвеној критици. Он преузима грађу за своје драме из грађанског света, што је први учинио Ибзен, користећи теме које су до тада биле карактеристичне за роман и извео их је из области ниске комедије и увео у област озбиљности. Тај силазак драме у свакодневни живот, то упијање грађе која је сматрана не-драмском због своје сложености неиспољених и невидљивих психолошких процеса у које се преплићу безначајни догађаји, који чине свакодневницу, и време у коме се све то дешава, које “поседује стваралачку моћ промене” (Јован Христић, “Чехов, драмски писац”, Нолит , Београд, 1981.), доводи до измене драмске форме. Створена је модерна реалистичка драма у којој су доминантни психолошки мотиви, који могу довести, без обзира на своју сложеност, до безначајних последица као што и неки незнатни узроци могу имати далекосежне последице.

У реалистичкој драми угао посмарања се шири. Она обухвата већи број личности и не постоји драстична дистинкција између главних и споредних ликова јер сви имају своју драму и имају простора да је искажу. Чехов је на суптилан начин овладао новим захтевима драмске књижевности и створио аутентичну драматургију.

У Чеховљевим драмским делима поставља се питање збивања. На први поглед у његовим драмама се не може уочити оно што се назива драмским. Многи су истицали да су у његовим драмама доминантни “подводни токови”, његово позориште називали “позориштем душевних стања” а за њега истицали да је “емотиван, лирски, меланхоличан, статичан драматичар чији јунаци много причају, много се исповедају, али мало делају”. Чехов збивања утапа у свакодневне ситнице живота, одузимајући им драматичност која је карактеристична за класичну драматургију и на тај начин их чини мање видљивим и то представља његову драмску особеност. Он своје драме смешта на изолована имања или у вароши где се разрешавају судбине малог човека чије драматичне личне приче не потресају човечанство.

Чехов истиче да се људи у животу “не убијају, не вешају, не изјављују љубав сваког тренутка…они једу, пију, вуку се, говоре глупости.и, ето, потребно је да се све то види на сцени. Треба написати такав комад у коме би људи долазили, одлазили, ручавали, причали о времену, играли карте… зато што се то догађа у стварности”.

{fastsocialshare}