slika baner 10f.png
User Rating:  / 0
PoorBest 

Модерне идеје о позоришном простору

Модерно позориште је позориште авангарде двадесетог века. Међутим, појам авангарде није један покрет нити уверење, идеја. Историјска авангарда је психолошка и друштвена ситуација у којој се стоји наспрам општеприхваћеног и етаблираног. Авангарда је побуна против постојећег. Она је окренута експерименту и едукацији као и преиспитивању вредности дотад мало познатих култура. На интелектуалном плану европској традицији је оспорена вредност али се не прекида свест о припадању конкретном историјском контексту и његовим развојним линијама. Начелно, модерно позориште је настало око 1885. године као протест према неједнакој индустријализацији, неједнакој подели рада и социјалној дискриминацији. Покретач су била друштвена кретања настала после Француске револуције. Широм Европе грађанска класа је преузела позоришта и та кључна промена се директно одразила на све па и на репертоар и позоришни простор. Међутим, како је Гете рекао о постојећој позорници – она је тек требала да се појави.

НАТУРАЛИЗАМ И ПСИХОЛОШКИ РЕАЛИЗАМ:
ИНТИМНИ ТЕАТАР

Прво независно позориште, Слободно позориште основао је у Паризу 1887. године Андре Антоан. То је била аматерска дружина без сопственог простора чије су се улазнице продавале у затвореном кругу „посвећених гледалаца“, између осталог, да би се избегла цензура. Њихова намера је била да постављају комаде које одбија Француска комедија. Ново позориште је захтевало истинитост не само у писању него и у глуми и сценографији. Прве продукције Слободног позоришта уопште нису имале декор и читав натуралистички ефекат постизан је коришћењем неколико комада трпезаријског намештаја позајмљеног од Антоанове мајке. Имали су своје следбенике у Немачкој. Ото Брам је основао своју Слободну позорницу у Берлину. У Русији је до 1883. године постојало само пет државних позоришта. Оснивање приватних позоришта било је забрањено. Након укидања ове забране најзначајније је било Московско уметничко позориште. То позориште је било прво које се посветило развоју уметничке продукције уместо да се бави инсценирањем запостављених и цензурисаних комада.

ПОСТНАТУРАЛИЗАМ И АНТИНАТУРАЛИЗАМ:

Тек што се појавило Слободно позориште већ се појавила реакција против њега! Симболизам је развијен из позиције потпуно супротне оној на којој почива натурализам. Ако је натурализам био усмерен против материјалних вредности са реформистичког становишта, симболизам је одбацивао све то заједно. У свом Манифесту из 1886. симболисти тврде да субјективност, духовност и мистериозне унутрашње снаге представљају виши облик истине од оног који може бити досегнут објективним посматрањем појава. Морис Метерлинк, најуспешнији драмски писац симболизма, сматра да је „старац окружен тишином“ драматичнији и истинитији од „љубавника који своју драгу гуши у наступу љубоморе“. Симболисти су инспирацију налазили у Вагнеровим делима. Прво симболичко позориште је Уметничко позориште, основано 1890. године. Потом је отворено позориште Дело, вођено идејом да изговорена реч ствара сценографију. Када се Фирмен Жемије, у улози краља Ибија одважио да први погледа публику у очи и изговори скарадну реч „merd-r-e”, постављен је образац који ће следити много авангардних позоришта. Типична је насртљивост на публику, гротеска која прелази у трагику, осећање бесмисла...

(наставиће се)

.

 
 

Позориште категорије

.

 
 

 

 

 

Филм

Музика

Књига

Позориште