User Rating:  / 0
PoorBest 

Бујност и плаховитост – Стурм унд Дранг


Позни XVIII век у Немачкој је био карактеристичан по великом књижевном узбуђењу што је највише кулминирало у драмској уметности. Тај период је био обележен необичним и величанственим партнерством између Шилера и Гетеа у Вајмару. То књижевно узбуђење проистиче из раног покрета романтизма познатијег као Стурм унд Дранг (Бујност и плаховитост). Представљао је побуну према утврђеним конвенцијама и реакцију на рационализам који је био доминантан у класицизму и просвећености мада је задржао веру у образовање и верску толеранцију. Овај правац је захтевао снажна осећања у поетским и драмским делима величање страсти и слободе. Подстицао је развијање стваралачког генија, какав је био Шекспир, што је било наслеђе сентиментализма као и култ природе. Машта је истицана као главна творачка способност. Писци и мислиоци овог периода одбацују разум и прихватају ирационалност уметности и стварања.

Овај период се још назива време генија јер уметника види као оригиналну и обдарену личност, коју машта, надахнуће и препуштање осећањима и страстима воде аутентичности. Име Стурм унд Дранг је добијен по истоименом комаду немачког драмског писца Клингера али прави значај овог правца долази тек са драмом „Гец фон Берлихинген“ Јохана Волфганга Гетеа, која је написана у шекспировској традицији са много промена сцена и великим бројем статиста. Ова драма се ослања на причу о чувеном барону пљачкашу.

Карактеристичан комад овог правца је прва драма Фридриха фон Шилера „Разбојници“ која се у много чему ослања на Гетеовог „Геца фон Берлихингена“ и Шекспировог „Краља Лира“. Ова драма је свој моментални успех доживела чим је изведена 1782. године у Делберговом Националном позоришту у Манхајму. Преласком у Вајмар Шилер се удаљава од претеране емотивности која је карактеристична за Стурм унд Дранг и окреће се мисаоним драмама чврсте драмске конструкције. Најпознатије Шилерово дело овог периода је „Дон Карлос“.